David: Held in gewetensnood

Impressie

Beschrijving

De Bijbelse koning David ligt op zijn sterfbed te piekeren. De vraag waar de rechter een uitspraak over moet doen is duidelijk: "Is David een goed mens?" Want David heeft heel wat goede daden op zijn naam staan, maar ook flink wat slechte. Wat weegt er nu tegen elkaar op? En wat maakt iemand nu tot een goed mens? En de uitslag? Die ligt in uw handen. Dus kom, zie en stem!

"David: Held in gewetensnood" is het stuk waarmee ik in mei 2018 ben afgestudeerd aan de opleiding "Theatermaken voor het Amateurtheater". Op basis van improvisaties op Bijbelteksten heb ik samen met de spelers dit stuk in elkaar gezet. Met als resultaat een toneelstuk van ongeveer een uur, met veel muziek en video en de nodige humor.

In het stuk begint het geweten van David op te spelen. Hij gaat bijna dood en moet zo dadelijk bij God wellicht verantwoording over zijn daden afleggen. Maar wat is het oordeel? Is hij een goed of slecht mens? In zijn hoofd speelt zich een rechtszitting af en al zijn daden worden gewogen op een 2,4 meter hoge (werkende!) weegschaal. Op basis van verhalen uit het leven van David wordt telkens de vraag gesteld of deze daden tegen elkaar opwegen en wat iemand nu uiteindelijk tot een goed mens maakt. Aan het einde van het stuk stemt het publiek zelf door middel van hun eigen smartphone, of de apparaten van de spelers of David een goed mens is of niet. En tot slot spreekt de rechter het bijbehorende vonnis uit.

Script fragmenten

Fragment uit de proloog

E:Binnen het Christendom wordt David vaak neergezet als een goed mens.
W:Maar zoals u net heeft gehoord, heeft hij ook een aantal slechte dingen gedaan.
J:Vanavond mag u bepalen: “Was David een goed mens?”
W:Want moet je lezen wat ik hier vind: “Samen met zijn soldaten doodde hij in korte tijd tweehonderd Filistijnen. Hij bracht hun voorhuiden bij Saul. Toen mocht David met Sauls dochter Michal trouwen.”
Ri:Maar hij zorgt wel goed voor zijn volk, als het volk bijeen is voor een groot feest staat er: “Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet David brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen.”
J:Deze vraag is dus niet zomaar beantwoord.
Do:Om hier een antwoord op te vinden, slepen we David vanavond voor de rechter.
E:Of sterker nog, zijn geweten sleept hem voor de rechter.
W:En de uitslag van deze rechtszitting, die bepaalt u!

Fragment uit scène 6

Da:Zou ik dan nu wat mogen aandragen? Een gebeurtenis die in mijn voordeel pleit?
Re:Zeker, een dergelijk voorval heeft u wel even nodig ja.
G:Nou, ik ben benieuwd.
Da:Het gaat over koning Saul.
R:Dat was toch de man die voor u koning was?
Da:Dat was hij zeker. Saul was door God zelf tot koning gekozen, maar Saul raakte van het rechte pad af. En toen ik tot koning was gezalfd werd hij bang voor mij en probeerde mij meerdere malen te doden.
Re:Maar wat heeft u Saul dan aangedaan?
Da:Helemaal niets meneer de rechter. Ik was werkelijk onschuldig.
Re:Dat kan ik me maar moeilijk voorstellen. Wat heeft het geweten hier over te zeggen?
G:Ik moet u eerlijk toegeven dat David in deze kwestie niets verkeerd heeft gedaan. Hier was hij werkelijk onschuldig.
Re:Ongelofelijk. Wat gebeurde er toen?
Da:Op een gegeven moment was het zo erg dat ik moest vluchten voor mijn eigen leven. Ik vluchtte de woestijn in en toen mijn familie dat hoorde kwamen ze naar mij toe. Na verloop van tijd sloten er meer mensen zich bij mij aan die allemaal in de problemen zaten. Ik zorgde voor ze en werd hun leider.