Gods Kerstfeest

Impressie

Beschrijving

Ieder jaar met Kerst horen we dezelfde verhalen. Op zich niets mis mee, maar weten we eigenlijk wat de hele aanloop is naar Kerst toe? Welke gebeurtenissen in de Bijbel zijn de aanleiding geweest voor God om als mens naar de aarde te komen? Laat dit stuk nu precies een antwoord geven op die vraag!

"Gods kerstfeest" is de eerste grote productie die ik heb mogen leiden. Samen met de amateur toneelgroep bij mij uit de kerk, theatergroep een Brug te ver, hebben we in 4 maanden dit stuk ingestudeerd. In dit stuk wordt met de ondersteuning van muziek, video en de nodige humor de verhalen verteld die geleid hebben tot Kerst. Het stuk duurde ongeveer een uur en is op Kerstavond 2016 twee keer opgevoerd.

In het stuk maken we kennis met de regisseur Roos. Ze vertelt dat ze dit jaar kerst een keer van een andere kant wilde bekijken en de verhalen wilde bekijken die tot Kerst hebben geleid. Zo zien we onder andere de schepping, de ark van Noach, Abraham en koning David voorbij komen. Ondersteund met video-projecties van ongeveer 2 bij 4 meter worden deze en andere Bijbelverhalen verteld. Echter kan Roos de toneelgroep niet in de hand houden en gaat er het een en ander mis. Aan het einde komt Roos erachter dat de oplossing voor haar probleem meer met Kerst heeft te maken, dan ze in eerste instantie doorheeft.

Script fragmenten

Fragment uit de openingsmonoloog

R:Verwacht dus geen stuk over Jozef en Maria die door de engel Gabriël werden ingelicht over de geboorte van Jezus, om vervolgens met een ezel op zoek te gaan naar een stal. En verwacht ook geen herders die in het veld op hun schapen aan het passen waren en plotseling door een engelenkoor toegezongen werden. Nee, dit jaar wilde ik eens een andere kant van Kerst belichten. Ik wilde kijken naar de waarom vraag. Waarom vond God het nodig om als Jezus naar de aarde te komen? Die vraag diende als basis voor dit stuk. En om die vraag te beantwoorden moeten we beginnen bij het begin, en dan bedoel ik echt het aller eerste begin. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik uw aandacht voor het toneelstuk: “Gods Kerstfeest”!

Fragment uit de scheppingsscène

G:Adam, waar ben je?
A:Hier. [Adam en Eva komen oplopen met een kamerplant voor hun edele delen.]
G:Dat zijn geen vijgenbladeren…
A:Nee sorry, de Intratuin was al dicht, ik denk ik pak dit even snel.
G:Maar waarom bedek je jezelf.
A:Nou, haha, leuk verhaal, maar, eh, ziet u, ik ben, eh, naakt.
G:Wie heeft je verteld dat je naakt bent. Heb je soms gegeten van de verboden boom?
A:Het is haar schuld! [wijzend naar Eva]
G:Waarom heb je dit gedaan?
E:Het was niet mijn schuld, ik werd verleid door die veredelde tuinslang.
G:Slang!