Even voorstellen

Wie is Jeroen?

Sinds mijn tienertijd ben ik al op en rond het podium te vinden. Na eerst een studie technische Informatica te hebben afgerond, ben ik in 2014 als acteur aangenomen bij Switch Onderwijsprojecten, een tussenjaar dat aangeboden werd door Youth for Christ Nederland. Tijdens dit jaar bij Switch mocht ik samen met een vast team langs middelbare scholen toeren om een toneelvoorstelling op te voeren en een bijbehorende les te geven om pesten in de klas tegen te gaan. Tijdens dit jaar ben ik erg gegroeid als acteur en heb ik mijn liefde voor doceren en regisseren gevonden. Na dit tussenjaar mocht ik direct aan de slag als docent Informatica aan de Hogeschool Leiden en werd ik daarnaast aangenomen voor de driejarige deeltijdopleiding 'Theatermaker voor het amateurtheater'. Deze laatste opleiding heb ik in mei 2018 afgerond en daarmee ben ik gediplomeerd regisseur voor het amateurtheater.

Oorspronkelijk ben ik dus opgeleid tot Informaticus, maar binnen dat vakgebied kon ik mijn ei niet helemaal kwijt. Hoewel het een interessant vakgebied blijft, miste ik het contact met mensen. Daarom ben ik na Switch het onderwijs ingegaan. Bij mijn eerste werkgever kreeg ik de mogelijkheid mijn didactische aantekening te halen, die ik ook binnen mijn theaterprojecten weer kan toepassen in mijn opdrachten als regisseur en workshopleider. Het mooiste aan doceren vind ik om aan een groep jongeren mijn passie en enthousiasme voor mijn vakgebied over te brengen. Nu ik de werelden van het doceren en het theater aan het ontdekken ben, merk ik dat deze twee vakgebieden elkaar erg versterken. Als ik als docent of workshopleider voor een groep sta kan ik handig gebruik maken van mijn ervaringen als acteur/regisseur om boeiende lessen te geven en in het theater gebruik ik mijn didactische kennis om mijn workshops te versterken en theatervoorstellingen te maken waar mensen wat van leren. En mijn Informatica roots vinden ook hun weg in het theater, omdat ik graag experimenteer met technische snufjes om mijn voorstellingen te versterken.

In mijn theaterprojecten probeer ik zoveel mogelijk positiviteit uit te stralen en vind ik het belangrijk om plezier met elkaar te maken. Want ik geloof oprecht dat onderwijs en theater beide een feestje zijn. Zelf nieuwe vaardigheden leren en andere mensen zien groeien en hun talenten zien ontdekken is een van de mooiste dingen die er bestaan en daarnaast is de magie van het theater iets wat iedereen kan ervaren. Dat het allemaal een feestje is wat ik doe, wil niet zeggen dat het allemaal makkelijk is en het er niet zoveel toe doet wat we bereiken. Ik geloof dat een deel van de vreugde van theater en onderwijs voortkomt uit het beste uit jezelf te halen en hard te werken. Maar als dit gepaard gaat met een positieve omgeving en de nodige humor, ga je zien dat dit enorm leuk is om te doen.

Tot slot bepalen mijn Christelijke roots ook voor een groot deel wie ik ben en welke opdrachten ik wil aannemen. Binnen mijn werk wil ik de liefde van Jezus om mij heen verspreiden. Dit houdt niet in dat alle opdrachten die ik aanneem een Christelijk thema hebben, maar wel dat ik bepaalde opdrachten niet aanneem. Heel concreet zal je in mijn voorstellingen een personage nooit horen vloeken. Daarnaast geloof ik dat God van iedereen op aarde houdt en een doel heeft met zijn of haar leven. En ik mag hopelijk bijdragen aan de vraag of theater onderdeel is van het doel in het leven van de mensen met wie ik werk.

Wat is Lichtvis?

'Lichtvis theaterprojecten' is dus een bedrijf dat ik heb opgezet om meer met theater te kunnen doen. Op dit moment nog naast een vaste baan, maar wie weet wat de toekomst ons gaat brengen... Binnen dit bedrijf kan ik mijn theatrale ei kwijt. De naam 'Lichtvis' is uit twee onderdelen opgebouwd, die ik hieronder verder toelicht.

Licht

Het woord licht heeft voor mij een dubbele betekenis. Allereerst verwijst het heel praktisch naar het licht dat in het theater nodig is om de voorstelling te zien, want zonder goede belichting bereik je in het theater vaak niet zo veel. Daarnaast werk ik binnen mijn projecten vaak met amateurspelers. Deze mensen wil ik zowel letterlijk als figuurlijk in de spolights zetten.

Naast deze tastbare betekenis, betekent licht ook veel in mijn geloof. Jezus draagt ons namelijk op om 'licht' te verspreiden. Een uitspraak van Hem waarin dit duidelijk wordt, is terug te vinden in het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 5, verzen 14 t/m 16. In dit geval wil ik de passage aanhalen uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT).

Mattheüs 5:14-16
14'Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. 15Niemand zet een brandende ​lamp​ onder een emmer. Je zet een ​lamp​ juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. 16Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.’

De Bijbel roept ons op om 'Jezus Zijn licht te verspreiden', wat naar mijn idee neerkomt op goede dingen doen voor de mensen om ons heen en Zijn liefde uitdelen. Dat gegeven komt terug in mijn werk. Ik wil goed zijn voor de mensen met wie ik samen werk en Zijn liefde aan hen uitdelen. En het maakt niet uit of ik een Christelijk project draai of een regulier project, ik probeer deze waarde altijd te uiten.

Vis

Net als licht, heeft vis ook een dubbele betekenis. Allereerst wil ik ervoor zorgen dat mensen zich als 'een vis in het water' voelen wanneer ze op het toneel staan. Dit is zo belangrijk voor mij, omdat ik veel werk met amateurspelers. Sommigen hebben veel ervaring, terwijl anderen weinig tot geen ervaring hebben. Ik wil er in mijn werk voor zorgen dat al mijn spelers zich vrij en veilig voelen wanneer ze voor een zaal vol mensen een productie spelen.

De andere betekenis is wellicht al af te leiden vanuit het logo. De Ichtus-vis (die je ook veel achterop auto's aantreft) is in de afgelopen eeuwen een symbool geworden voor het Christendom. Een verwijzing naar mijn geloof.